Over AM

AM

De strijd om de emancipatie en gendergelijkheid op de Nederlandse werkvloer is nog lang niet gestreden. De missie van AM | Talent dat het maakt is om de Nederlandse werkvloer gezonder, veiliger en kansrijker te maken voor vrouwen. Dit doen wij door erover te praten, maar vooral door er iets aan te doén.

Door de handen in één te slaan met werkgevers en beleidsmakers en door vrouwelijk talent te empoweren. AM streeft naar een klimaat waarbinnen vrouwelijke professionals en startende ondernemers op een verantwoorde wijze, met gelijke kansen en beloningen, kunnen werken aan de realisatie van hun carrière doelen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat álle vrouwen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en dat het bedrijfsleven hier een representatieve afspiegeling van is. We zetten talent en kennis om in kansen. Van ambities maken we samen een succes.

Onder AM vallen verschillende platformen die samen bijdragen aan onze missie. Ieder platform richt zich op een specifiek thema. Allereerst de AM Community, deze vormt met bijna 40.000 leden de grootste online Community voor vrouwelijk talent in Nederland. Ook organiseren wij voor onze achterban AM Events, dit doen wij zowel fysiek in verschillende steden in Nederland als online via de AM Academy. Tot slot zetten wij de kennis die we halen uit onderzoeken in de community in voor consultancy diensten gericht op werkgevers en pleitbezorging richting politieke beleidsmakers. Over deze activiteiten lees je meer op www.talentdathetmaakt.nl

Aan alle ambitieuze meisjes

Bekijk hier het AM Manifest

Missie

De strijd om de emancipatie en gendergelijkheid op de Nederlandse werkvloer is nog lang niet gestreden, en daar zetten wij ons voor in! De missie van AM is om de Nederlandse werkvloer gezonder, veiliger en kansrijker te maken voor vrouwen. Dit doen wij door erover te praten, maar vooral door er iets aan te doen

Visie

Wij geloven dat uitwisseling en gerichte samenwerking leidt tot een werkklimaat waarbinnen vrouwelijke young professionals en startende ondernemers op een verantwoorde wijze, met gelijke kansen en beloningen, kunnen werken aan de realisatie van hun carrière doelen. Door samen te werken zorgen we ervoor dat álle vrouwen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en dat het bedrijfsleven hier een representatieve afspiegeling van is. Samen zetten we talent en kennis om in kansen. Van ambities maken we samen een succes.

Privacy statement | Algemene voorwaarden | Talent dat het maakt 2023 | Alle rechten voorbehouden